Gebruiksvoorwaarden erkend deskundigen

Tot 1 januari 2017 moesten erkend deskundigen die actief wilden worden als erkend deskundige in de webapplicatie energielabel voor woningen een overeenkomst met RVO.nl ondertekenen. In die overeenkomst waren een aantal algemene regels en een integriteitsverklaring opgenomen. Bij een evaluatie is gebleken dat hetgeen is opgenomen in de overeenkomst ook al is vastgelegd in algemeen geldende wetten en regels. Een overeenkomst is dan dubbelop. Daarom is besloten deze te vervangen door ‘Gebruiksvoorwaarden webapplicatie www.erkenddeskundige.energielabelvoorwoningen.nl – Erkend Deskundigen’.

 

Gezien de verantwoordelijkheid voor de webapplicatie richting de woningeigenaren en de erkend deskundigen heeft RVO.nl voorwaarden voor het gebruik van de webapplicatie opgesteld. Deze gebruiksvoorwaarden zijn een samenvatting van en in lijn met de regels die sinds 1 januari 2015 van kracht zijn voor erkend deskundigen die actief zijn in de webapplicatie. Deze zijn sindsdien verhelderd en aangescherpt naar aanleiding van marktontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. In deze gebruiksvoorwaarden is als nieuwe voorwaarde het principe van ‘één erkend deskundige, één account’ opgenomen, hetgeen hieronder wordt toegelicht. De gebruiksvoorwaarden vallen onder het privaatrecht.

 

De gebruiksvoorwaarden treft u als bijlage bij deze email. U vindt ze ook op onze website http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-woningen/ik-ben-erkend-deskundige.

 

Eén erkend deskundige, één account

De markt waarop erkend deskundigen opereren is een jonge markt in ontwikkeling. Eén van deze ontwikkelingen is het feit dat een aantal erkend deskundigen (veel) meer dan één account heeft geregistreerd in de webapplicatie.

 

RVO.nl heeft vanaf het begin aangegeven moeite te hebben met de ontwikkeling naar meerdere accounts per erkend deskundige en dit nauwgezet in de gaten te houden, omdat we het niet in het belang van de consument vinden. Ook hebben we gecommuniceerd niet uit te sluiten dat dit in de toekomst niet langer zou worden toegestaan. Dat moment is nu daar. RVO.nl motiveert dit door de woningeigenaar centraal te stellen (transparante markt) en geeft gehoor aan een luide roep van een grote groep erkend deskundigen. Bij de klankbordbijeenkomst met erkend deskundigen van 7 maart jl. heeft RVO.nl dit voornemen aangekondigd en werd dit zeer positief ontvangen.

 

Hoe gaat RVO.nl de spelregel ‘Eén erkend deskundige, één account’ in praktijk brengen?

  • Nieuwe erkend deskundigen kunnen nog maximaal 1 account registreren in de webapplicatie.
  • Bestaande erkend deskundigen, die nu meer dan 1 account in de webapplicatie geregistreerd hebben, ontvangen van RVO.nl per email een persoonlijk bericht met een overzicht van de op hun naam geregistreerde accounts en het verzoek maximaal één account aan te wijzen dat behouden dient te worden. De overige accounts zal RVO.nl inactiveren (dat houdt in dat de erkend deskundige wel nog de werkvoorraad kan afhandelen, maar dat nieuwe woningeigenaren het betreffende account niet meer kunnen selecteren). De erkend deskundige is verplicht de werkvoorraad van deze accounts af te handelen.

Update Handleiding voor erkend deskundigen (versie 1.3 juni 2017)

De handleiding voor erkend deskundigen heeft een update gekregen. De FAQ zijn erin verwerkt. Op pagina 4 vindt u een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1.2 juli 2015. De nieuwste versie van handleiding vindt u hier.

 

Als u vragen heeft over de gebruiksvoorwaarden of de handleiding, dan kunt u contact opnemen met RVO.nl via klantcontact@rvo.nl of telefoon 088 – 042 42 42 (op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur).

Gebruiksvoorwaarden erkend deskundigen