Het indiKoppelingsverzoek voor nieuwbouwwoningen vereenvoudigden en van een koppelingsverzoek voor meerdere nieuwbouwwoningen uit één project is eenvoudiger dan voorheen. Het is nu mogelijk om slechts éénmaal het bewijs te uploaden bij één woning uit het project, en dat voor meerdere woningen uit het project te laten gelden. Voor alle andere woningen uit het project dient u wel alsnog het koppelingsverzoek per woning aan te vragen, maar dit kan dan zonder het uploaden van het bewijs.
U stuurt hiervoor na het uploaden van het bewijs een verzoek aan klantcontact@rvo.nl onder vermelding van ‘koppelingsverzoeken nieuwbouw’. Als bijlage voegt u daarbij een Excelbestand met de adressen waarvoor het betreffende bewijs geldt. Dit Excelbestand dient een normale opmaak te hebben en aparte kolommen voor waarden als straat, huisnummers en huisnummertoevoegingen. Daarnaast ontvangen wij graag een PDF van het Excelbestand. Zie ook de FAQ: Hoe werkt het koppelingsverzoek.

Per woning een label

Heeft u bovenstaande uitgevoerd, dan koppelt RVO.nl de nieuwbouwwoningen. Dit betreft slechts de koppeling tussen de woning en de aanvrager. Na de koppeling dient de aanvrager voor elke nieuwbouwwoning afzonderlijk het energielabel aan te vragen.
Koppelingsverzoek voor nieuwbouwwoningen vereenvoudigd