Machtigen via DigiD, vanaf medio januari 2018. Het wordt mogelijk om als woningeigenaar iemand te machtigen om namens hem een energielabel aan te vragen. RVO.nl hoopt zo woningeigenaren tegemoet te komen die geen mogelijkheid hebben om zelf digitaal een energielabel aan te vragen. Machtigen van e-herkenning naar e-herkenning gaat (nog) niet. Op termijn wordt het ook mogelijk om vanuit het buitenland met een buitenlandse DigiD in te loggen.

Juridisch gezien wordt bij machtigen de aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid niet overgedragen aan de gemachtigde. De machtiging-gever blijft dus verantwoordelijk voor het aanvragen van het label. Ook blijft het mogelijk om een papieren aanvraag te doen. RVO.nl verwacht echter dat met de mogelijkheid tot machtigen de papieren aanvragen zullen afnemen.

Primair is het machtigen bedoeld om woningeigenaren te ontzorgen. Als spin-off zijn er mogelijkheden voor erkend deskundigen, maar bijvoorbeeld ook makelaars, installateurs, bouwers, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. RVO.nl staat daar positief tegenover, maar de focus ligt nu eerst op de woningeigenaar.

Machtigen via DigiD, vanaf medio januari 2018