RVO.nl heeft signalen van woningeigenaren (ook via de Nationale Ombudsman) en erkend deskundigen gekregen over erkend deskundigen met meerdere accounts in de webapplicatie. Woningeigenaren vertrouwen het niet dat erkend deskundigen vele malen in de webapplicatie staan. Ook brancheorganisatie AvEPA heeft een nadrukkelijk beroep op RVO.nl gedaan om een oplossing te vinden voor het vraagstuk rondom meerdere accounts per erkend deskundige. Tijdens eerdere klankbordbijeenkomsten (in 2016) is hier ook al over gesproken.

In juni 2017 heeft RVO.nl daarom aangekondigd dat alle erkend deskundigen op persoonlijke titel geregistreerd worden als erkend deskundige en daarom ook nog maar één account mogen hebben in de webapplicatie. Dit was echter niet in lijn met de overeenkomsten met RVO.nl die erkend deskundigen tot 1-1-2017 ondertekenden. RVO.nl kiest nu voor de oplossing om alle erkend deskundigen een persoonlijk visitekaartje te geven in de webapplicatie. Elke erkend deskundige komt dan één keer voor in de webapplicatie, waarbij eventuele meerdere accounts zichtbaar worden als op het visitekaartje geklikt wordt.

Aan de orde wordt gesteld dat hierdoor de verwachting is dat de prijs van een energielabel verder zal dalen. Belangrijk voor alle partijen is dat erkend deskundigen een redelijke en marktconforme prijs vragen. Alleen dan kun je als groep erkend deskundigen kwaliteit waarborgen en geef je vertrouwen aan de woningeigenaar.

meerdere accounts in de webapplicatie energielabel