Onderzoek constructieve veiligheid van galerij- en balkonvloeren moet uitgevoerd zijn vóór 1 juli 2017

Het protocol is opgesteld naar aanleiding van het bezwijken van één van de uitkragende galerijplaten van de in 1965 gebouwde Antillenflat in Leeuwarden (mei 2011). Oorzaak van de schade was een combinatie van onnauwkeurige uitvoering, hogere belastingen dan in het ontwerp was aangenomen en putcorrosie van het betonstaal.

 

Het protocol kan worden gebruikt door gebouweigenaren bij de opdrachtverlening van onderzoek en door adviesbureaus bij het aanbieden en uitvoeren van hun werkzaamheden.

 

Na een eerder afgegeven inspectiesignaal heeft het ministerie van Wonen en Rijksdienst op dinsdag 22 december 2015 een onderzoeksplicht opgelegd aan gebouweigenaren van galerijflats die gebouwd zijn voor 1975. Het ministerie heeft deze wijziging gepubliceerd.

Verenigingen van Eigenaren in Nederland die gebouwd zijn voor 1975, hebben vanaf 1 januari 2016 een onderzoeksplicht naar de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren. De controles door de eigenaren moeten voor 1 juli 2017 gereed zijn. De gemeentes moeten toezicht houden op de controles. Als nadere studie uitwijst dat de constructie onvoldoende veilig is, moet de eigenaar van de flat maatregelen nemen om alsnog te voldoen aan de constructieve veiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012. Gezien de kans dat deze oude galerijvloeren uiteindelijk bezwijken, moet er op korte termijn actie worden ondernomen.

De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar gebouw. De Woningwet verbiedt het om een bestaand bouwwerk ‘in een staat te brengen, te laten komen of te houden’ die niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Het Ministerie van Wonen en Rijksdienst verplicht gebouweigenaren daarom nu om:

gebouwen te inventariseren op de aanwezigheid van het betreffende type galerijvloeren;

vervolgens de betreffende galerij- of balkonvloeren te laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige;

maatregelen te nemen als blijkt dat de veiligheid onvoldoende is.

Zie de Staatscourant voor de tekst van de regeling.

 

Protocol galerijflats, die in de periode 1950 – 1970 zijn gebouwd.

In mei 2011 is één van de uitkragende galerijplaten van de in 1965 gebouwde Antillenflat te Leeuwarden bezweken en naar beneden gevallen. De oorzaak van deze schade is gelegen in een combinatie van een onnauwkeurige uitvoering, een hogere belasting op de galerijplaat en gedeeltelijke corrosie van het betonstaal. Onderzoek bij een aantal andere soortgelijke flatgebouwen heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van deze oorzaken niet uniek is voor de Antillenflat. Deze vaststelling is de aanleiding voor het opstellen van een protocol voor het op uniforme wijze onderzoeken en beoordelen van de constructieve veiligheid van uitkragende vloerconstructies, zoals bij de Antillenflat.

 

Downloaden

U kunt CUR/PCV-publicatie 248 ‘Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats’ downloaden.

Wilt u een onafhankelijk bureau dat onderzoek kan verrichten kijk dan hier voor een plan van aanpak stappenplan-galerij-onderzoeken

Onderzoek constructieve veiligheid van galerij- en balkonvloeren moet uitgevoerd zijn vóór 1 juli 2017