Naar aanleiding van aanhoudende problemen rondom het gebruik van de verkoopbrochure als bewijsstuk voor het aantonen van één of meerdere woningkenmerken hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vertegenwoordigers van de makelaarsbrancheorganisaties NVM, VBO, VastgoedPro en RVO.nl besloten dat de handtekeningeis voor verkoopbrochure komt te vervallen.

De regels rondom de verkoopbrochure zijn vanaf heden als volgt:

De kenmerken van de woning die in de verkoopbrochure beschreven zijn – en waarvoor de brochure als bewijsstuk ingediend wordt – moeten helder omschreven zijn en er mag geen discussie zijn of bepaalde woningkenmerken wel of niet aanwezig zijn. Bij twijfel of onduidelijkheid kan aanvullende onderbouwing nodig zijn met behulp van foto’s. Ook moet altijd de naam van de makelaar en het adres of de bouwlocatie van de betreffende woning vermeld zijn.

Er is geen eis aan de geldigheidsdatum van de verkoopbrochure.

De woningeigenaar kan er in de webapplicatie voor kiezen om alle woningkenmerken in één keer te bewijzen met de verkoopbrochure. Alleen in dat geval dient de verkoopbrochure een overzichtspagina met alle energetische kenmerken te bevatten, zie bijlage voor het format. Een makelaar kan als service aan zijn klanten zo’n overzichtspagina toevoegen aan zijn verkoopbrochure. Dit maakt het verzamelen en uploaden van bewijs voor de woningeigenaar eenvoudiger. Als een verkoopbrochure geen overzichtspagina bevat dan kan de verkoopbrochure geüpload worden voor elk te bewijzen woningkenmerk apart. Als de verkoopbrochure het woningkenmerk niet duidelijk genoeg beschrijft of aanleiding geeft tot twijfel dan dient de erkend deskundige het bewijs af te keuren en om aanvullend bewijs te vragen.

Samengevat:

 1. Alle woningkenmerken in één keer bewijzen -> eisen aan brochure:
  • Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van betreffende woning
  • Brochure bevat overzichtspagina met alle te bewijzen kenmerken (conform format)
 1. Eén of meerdere woningkenmerken los bewijzen -> eisen aan brochure:
 • Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van betreffende woning
 • Duidelijke foto of beschrijving van het kenmerk

 

 • Geen handtekeningeis
 • Geen eis aan de geldigheidsdatum
 • Erkend Deskundige is zelf verantwoordelijk om te controleren of een bewijsstuk het betreffende woningkenmerk voldoende aannemelijk aantoont. Bij twijfel vragen om aanvullend bewijs.
 • Enkel een overzichtspagina (zonder verkoopbrochure) volstaat niet

Heeft u vragen neem dan contact op.

 

Problemen verkoopbrochure en energielabel voor woningen