Rol erkend deskundige
•De aannemelijkheid van het geleverde bewijs controleren:
•Is bewijs duidelijk genoeg (foto)
•Staat adres van betreffende woning vermeld op factuur, e.d.
•Zijn de hoeveelheden gebruikte materialen aannemelijk
•Geen handleidingen, productfolders, offertes, printscreens Funda
•Geen eigen verklaring van WE
•Zijn bewijsmaterialen van de woning niet tegenstrijdig
•Indien erkend deskundige bewijs heeft verzameld, uploaden in webapplicatie (door woning eigenaar.

Bij twijfel: aanvullend bewijs vragen, bijvoorbeeld een foto gemaakt vanuit een andere hoek
•Gebruik internet kan worden gebruikt ter verificatie van bewijs, wel vermelden bij goedkeuren dat internet gebruikt is.
•Als het bewijs onvoldoende is, wordt teruggevallen op de oorspronkelijke bouwjaarkenmerkwaarde (door Woning Eigenaar)
•Informeer Woning Eigenaar als bewijs beter aantoont dan opgegeven kenmerk (b.v. dubbel glas terwijl bewijs HR-glas toont)

Rol erkend deskundige