Verkoopbrochure als bewijsmateriaal

Eén van de bewijsstukken die een woningeigenaar kan aanleveren, is de verkoopbrochure. Verkoopbrochures zijn onbeperkt geldig. Er zijn twee manieren om de verkoopbrochure te gebruiken als bewijslast:

  • Een woningeigenaar wil alles in één keer bewijzen met een verkoopbrochure. De brochure moet voldoen aan de gestelde eisen:
  • Een woningeigenaar wil één kenmerk bewijzen met een verkoopbrochure. De brochure moet voldoen aan de algemene eis voor bewijslast. In de brochure moet een duidelijke foto of beschrijving van het kenmerk staan. Ook moet het adres van de woning in de brochure staan.
De verkoopbrochure is als bewijsstuk geldig als deze voldoet aan de volgende eisen:
  • De brochure is opgesteld én door een makelaar én heeft een ondertekende overzichtspagina met alle te bewijzen woningkenmerken.
  • Op de overzichtspagina staat het adres van de woning.
Is de verkoopbrochure incompleet of niet ondertekend? Dan keur ik de aanvraag af. In de handleiding voor de Erkend Deskundige is het format van de overzichtspagina opgenomen Bewijslast verkoopbrochure. Dit voorbeeld is een verplicht format. De makelaarsbranche heeft dit afgesproken met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Verkoopbrochure als bewijsmateriaal energielabel