Mijn diensten bied ik aan tegen een zo laag mogelijk tarief regelmatig krijg ik het verzoek om het label aan te leveren, u ontvangt alleen een mail waarin staat dat het label afgemeld is. U kunt na het afmelden op EP-online kijken met us Digi D of kijk anders op http://www.zoekuwenergielabel.nl dan weet u altijd of de woning al een energielabel heeft.

Eigenaren hebben de neiging op het laatste moment een label aan te vragen. Als niet helder en onomstotelijk vast staat dat een kenmerk in de woning zit dan lever ik het label niet binnen een dag. Maar de actie ligt dan bij de eigenaar. Bewijs per mail aanleveren heeft geen zin. Het dient echt bij de kenmerken van het dossier van het RVO gevoegd te worden. Daarin ben ik wel kieskeurig en probeer ik zo zorgvuldig mogelijk te handelen.

zoek uw energielabel