Naast de werkzaamheden rondom energie labels, biedt Ratering diensten aan op het gebied van gebouwenbeheer voor Verenigingen van Eigenaren, afgekort VvE. Een VvE kan al uit twee eigenaren bestaan zoals een winkelpand met bovenwoning.  Maar ook portiekwoningen en galerij flats vormen VvE’s.

Er zijn veel sites en initiatieven op het gebied van VvE beheer, als u een probleem heeft of een verschil van inzicht met een beheerder of binnen de ledenvergadering dan treed ik op als voorzitter waarin ik zowel de belangen van de leden en het bestuur weeg om zo weer goede en gezonde verhoudingen te krijgen.

Mijn diensten

 • Uitleg over relevante wet- en regelgeving zoals Appartementen wet en de verschillende modelreglementen.
 • Heeft u vragen over de hoofd- en onder splitsing, mandeligheid en coöperatieve verenigingen evenals ontwikkelingen of gemengd beheer.
 • Advies over de bestuurlijke structuur van een VvE en het organiseren van het goed doen functioneren van VvE’s via o.a. de algemene ledenvergadering, bestuursvergaderingen, kascommissie, technische commissie en verslaglegging.
 • Controle van de financiële administratie zoals jaarrekeningen, begrotingen, dossiervorming, beheer van de bankrekeningen van de VvE
 • Advies over verschillende beheer scenario’s uit te werken voor de VvE op basis van de wensen van de VvE ten aanzien van de begroting en de meer jaren onderhoudsplanning en de VvE voorzien van een goed en onderbouwd advies
 • Advies over offerte aanvragen en het verstrekken van opdrachten.
 • Advies over bouwgebreken beoordelen van risico’s
 • Controle van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOB) Advies tussen de relatie tussen MJOB en de begroting en reserves van de VvE, de 0,5 % van de herbouwwaarde blijkt in de praktijk niet voldoende. Zeker niet als de MJOB nog niet op orde was/is.
 • Het organiseren van, het doen uitvoeren en toezien op, het dagelijkse reparatieverzoeken
 • Basiskennis betreffende veel voorkomende installaties in VvE’s o.a. op het gebied van onderhoud, contracten, beheer.

 

Waarom kiezen voor Ratering gebouwenbeheer  ?

U heeft een vast aanspreekpunt, het bespaart u tijd en zorgen. Daarnaast informeer ik u over de geldende wet en regelgeving die speelt bij gebouwonderhoud. Daarnaast bewaak ik voor u de kwaliteit en de kosten.

Werkwijze bij gebouwonderhoud
Een goed plan is afgestemd op een duidelijke doel.  U bepaalt met mij het gewenste onderhoudsniveau  aan de hand van het beschikbare geld en de kwaliteit van het gebouw. Daarnaast bekijken we samen ook wensen zoals verbeteringen of energie besparende maatregelen.

 • Dagelijks onderhoud

Reparatieverzoeken aannemen en afhandelen.
Soms verandert een gebouw van  huur naar koop of omgekeerd. Ik zorg dat de reparatieverzoek praktisch en in een duidelijke opdracht op naam van de juiste opdrachtgever-klant uitgezet wordt. Voor u is het resultaat dat er kwalitatief goede en volledige opdrachten aan bijvoorbeeld de aannemer worden gemaakt. Verder blijven onnodige kosten beperkt. De afgelopen jaren is het beheer van gemengde gebouwen met huur- en koopwoningen alleen maar toegenomen. Ik steun u graag bij de  juridische, technische, sociale en financiële aspecten die dit met zich mee brengt.

 • Periodiek onderhoud

Jaarlijks kom ik in ieder geval een keer op afspraak op de locatie, dan neem ik de logboeken van de onderhoudscontracten door. Controle of er zaken zijn die naar voren of naar achteren moeten worden geschoven in de begroting. Controle of eerder uitgevoerde werkzaamheden wel aan de verwachtingen voldoen. Bespreken van de uit te voeren werkzaamheden en doornemen van de relevante stukken. Zoals werkomschrijving, aanbiedingen, prijsvergelijk, planning, opleverdocument enen brieven voor de bewoners. Daarna begeleid ik het onderhoud van start tot de oplevering.
Het geven van advies over uit te voeren onderhoud  op basis van inspectie indien geen begroting aanwezig is.

 • Opstellen van begrotingen

VvE’s zijn sinds 2008 verplicht een geld op zij te zetten voor onderhoud. Het middel is een begroting voor tenminste minimaal 5 jaar. Ik bied u een overzicht aan voor 10 jaar en daarnaast kijk ik ook naar de kosten die buiten de 10 jaar gaan komen. Hiermee kan uitgesteld onderhoud voorkomen worden.  Wanneer een onderdeel van een gebouw namelijk in slecht onderhouden is, holt de kwaliteit sneller achteruit. Het is dus belangrijk om op tijd onderhoud uit te voeren want als je het niet op tijd in de gaten hebt, dan kost dat altijd meer geld dan dat je het op tijd uitvoert.

Het werk kan bestaan uit het opstellen van een heel nieuw plan. Daarbij  bepaal ik van alle onderdelen die onderhouwen moeten worden door de eigenaar de hoeveelheid (vierkante meters metselwerk, kozijnen, etc.) een goed uitgangspunt vind ik de RGD Boei methode. Vervolgens stel ik een voorlopige begroting op Ik  bespreek het rapport en de begroting met u als opdrachtgever. Ik presenteer het en leg uit wat ik gedaan heb. Daarna stellen het bij om het daarna defnitief vast te stellen.

Bent u een woningbezitter?

Een onderhoudsplan kan uiteraard ook voor uw woning als particulier  worden opgesteld. Daarnaast kunt u met meerdere eigenaren een vereniging oprichten. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Vergaderingen

Leiden en notuleren van  de algemene leden vegadering en extra ledenvergadering voor een VVE.
Verslaglegging van een bezoek aan een complex, aankoop inspecties met of zonder NHG garantie.

Tarieven

Uiteraard liggen de kosten van een gebouw lager dan voor een groot gebouw.
Elk gebouw is anders, het ene gebouw heeft wel gemeenschappelijke installaties enzovoort.  Ook vergaderingen het begeleiden van werk vraagt de ene keer meer of minder werk. Ik vertel u vooraf  wat en wanneer ik wat ga doen, ik bezoek het gebouw en geef aan welke informatie ik van u nodig heb.

Daarna stel ik een maatwerk offerte op. Ter indicatie hanteer ik de volgende staffel

2 tot 4, 5 tot 10, 10-20 meer dan 20 eenheden en meer dan 50 eenheden.

Alle worden u aangeboden prijzen inclusief BTW, en zijn geldig van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Wijzigingen en correcties voorbehouden.