Definities

Energielabel

De presentatie van de energetische prestatie van een woning via een kwalificatie. Voor het definitieve

energielabel geldt de schaal van G tot en met A (labelklasse).

Energielabels:

  • Voorlopig energielabel

Alle woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, ontvangen begin 2015 een voorlopig

energielabel. Dit voorlopige energielabel is gebaseerd op algemene kenmerkwaarden (woningtype,

bouwjaar en woonoppervlakte). Deze zijn bij het Kadaster/Dataland beschikbaar. Per bouwjaarperiode

en woningtype heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de ‘meest

voorkomende energetische situatie’ vastgelegd op basis van WoON2006.

Het voorlopige energielabel is dus niet gebaseerd op de werkelijke woningkenmerkwaarden van de

betreffende woning, maar bevat een zo nauwkeurig mogelijk inschatting daarvan.

NB: Het voorlopig energielabel heeft geen status. De brief met voorlopig energielabel is bedoeld als

een uitnodiging voor de woningeigenaar om via de webapplicatie het voorlopig energielabel eventueel

aan te passen en een definitief energielabel aan te vragen.

  • Definitief energielabel

De aanvrager past de woningkenmerkwaarden aan naar de werkelijke huidige situatie van de woning.

De eigenaar heeft de kenmerkwaarden van d woning in de webapplicatie perfect ’ingevuld’.

Het definitief energielabel is het label dat resulteert nadat de erkend deskundige de aanvraag beoordeeld

heeft en gecontroleerd heeft of al het aangeleverde bewijs voldoende van kwaliteit is. Het

definitieve energielabel is het label dat gecertificeerd en vervolgens geregistreerd wordt.

NB1: In het ideale geval is het definitief energielabel gelijk aan het door de woningeigenaar

aangevraagde energielabel (de aanvrager kan al het gevraagde bewijs aanleveren). Maar het zal ook

voorkomen dat de aanvrager niet al het gevraagde bewijs kan aanleveren. In dat geval zal het

definitief energielabel afwijken van het door de woningeigenaar in eerste instantie aangevraagde

energielabel.

NB2: Het definitief energielabel hoeft niet hetzelfde te zijn als het voorlopig energielabel.

Energielabelklasse

De aanduiding van de energetische prestatie van een woning in de vorm van een letter G (laagste prestatie,

slecht label, lage klasse) tot en met A (hoogste prestatie, goed label, hoge klasse). Een woning met

een goed label is dus relatief energiezuinig.

Nader Voorschrift

Nader Voorschrift (NV) beschrijft de wijzigingen ten opzichte van NEN 7120+C2:2012 (inclusief

correctieblad C3, C4 en C5) om de energieprestatie voor bestaande gebouwen te kunnen bepalen.

Deze wijzigingen omvatten ook waar nodig de normbladen waar de NEN 7120 naar verwijst: NEN

8088-1+C1 (inclusief correctieblad C2) en NEN 1068:2012 (inclusief correctieblad C1). Nader

Voorschrift is vastgesteld op 10 februari 2014 inclusief errata van 2014.

Oorspronkelijke situatie

De woningkenmerkwaarden van de oorspronkelijke situatie zijn per woningtype en bouwjaarperiode

vastgelegd (zie bijlage 1). Deze woningkenmerkwaarden weerspiegelen de situatie zoals die naar

alle waarschijnlijkheid aanwezig was bij de bouw van de woning.

Woningkenmerk

De woningkenmerken zijn de gegevens om het definitief energielabel te kunnen bepalen: het

woningtype, woningsubtype, bouwjaarperiode, na-isolatie gevel/vloer/dak, type beglazing

leefruimten/slaapruimten, type verwarmingssysteem, type tapwatersysteem, type ventilatiesysteem,

aanwezigheid van zonneboiler, aantal m2 PV.

Woningkenmerkwaarde

De woningkenmerkwaarden zijn de waarden van deze kenmerken. Bijvoorbeeld ‘vrijstaande woning’

(bij woningtype) of ‘individuele verwarmingsketel van na 1998’ bij type verwarmingssysteem.

Webapplicatie

Online applicatie waarmee de woningeigenaar zelf het energielabel aanvraagt. De erkend deskundige

controleert via de applicatie op afstand de bewijsstukken die de woningeigenaar heeft aangeleverd