Is uw dak geïsoleerd ?

Het RVO onderscheidt 3 perioden.

 • woningen t/m 1964, kenmerk bij de bouw van uw woning is het dak niet geïsoleerd.
 • woningen van 1965 t/m 1991, bij de bouw van uw woning is het dak matig geïsoleerd met materiaal van 3 tot 8 cm.
 •  woningen na 1991,

Bij de bouw van uw woning is het dak niet geïsoleerd. De vraag is of u of vorige bewoners het dak
hebben geïsoleerd of laten isoleren.
Opzoeken in documenten
De makkelijkste manier om erachter te komen of uw woning dakisolatie heeft, is het opzoeken van
informatie hierover in:

 • Documenten over uw huis zoals een aan- of verkoopbrochure.
 • Het bouwkundig rapport of taxatierapport dat u bij aankoop van uw huis heeft laten opstellen.
 • De factuur van een verbouwing waarin duidelijk staat dat dakisolatie is aangebracht.

Heeft u geen documenten, dan moet u op ontdekking in uw huis. Hieronder krijgt u hulp.

Het herkennen van dakisolatie
Dakisolatie is meestal lastig te zien. Het is vaak weggewerkt achter (gips)platen of bij een plat dak
achter het plafond.
Hoe kunt u dakisolatie wel zien? Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Heeft u een plat dak?
 1. Buitenzijde in sommige gevallen ligt het isolatiemateriaal zichtbaar op de
  dakbedekking.
 2. Buitenzijde kijk bij een ventilatiepijp of rookgasafvoer die wat ruimte bij de afwerking heeft en
  waar het isolatiemateriaal wel zichtbaar en meetbaar is.
 • Heeft u een schuin dak? Dan kan het isolatiemateriaal aan de binnen- of buitenkant zijn
  aangebracht.

 • Aan de buitenkant: het isolatiemateriaal ligt tussen de dakpannen en het dakbeschot.
  Het dakbeschot is het hout of ander materiaal waar de dakpannen op liggen. Til vanuit
  een dakraam een dakpan op om dit te kunnen zien.

 • Aan de binnenkant: het isolatiemateriaal zit, zónder afwerkingsplaten, aan de
  binnenkant tegen het dakbeschot (het hout of ander materiaal waar de dakpannen op
  liggen). Het isolatiemateriaal is dan vanaf de binnenkant al goed zichtbaar.
 • Heeft u een schuin dak en zit het isolatiemateriaal tussen het dakbeschot en de
  afwerkingsplaten aan de binnenkant? Dan is de isolatie door de afwerking niet zichtbaar. U
  kunt dan kijken of het op een andere plek wel zichtbaar is:

 • Misschien zijn er bijvoorbeeld op de voorzolder of achter schotten wél onafgewerkte
  delen waar het isolatiemateriaal zichtbaar is. Of is er een ventilatiepijp of rookgasafvoer die wat ruimte bij de afwerking heeft en
  waar het isolatiemateriaal wel zichtbaar en meetbaar is.

Let op: is uw dak gedeeltelijk geïsoleerd?

Ga dan uit van het grootste oppervlakte als antwoord. Is bijvoorbeeld meer dan de helft van uw dak geïsoleerd? Vul dan in dat uw dak geïsoleerd is.

Is het dak voor minder dan de helft geïsoleerd? Vul dan in dat uw dak niet geïsoleerd is.

Verder staat hier de tekst die ik mee stuur bij een afkeur van het energielabel

Dak
Er is sprake van na-isolatie als het grootste gedeelte van het dak van de woning is na-geïsoleerd. De erkend deskundige kan dit bij foto’s niet op afstand controleren, hij moet alleen nagaan of de geleverde bewijslast voor de na-isolatie correct is.
Daken kunnen op drie manieren na-geïsoleerd zijn: onder de dakconstructie (al dan niet met luchtspouw), op de dakconstructie of (bij platte daken) bovenop de dakbedekking. In veel gevallen is de na-isolatie niet meer zichtbaar en is aanvullend of ander bewijsmateriaal nodig, bijvoorbeeld een factuur of rapport.

Mogelijke plaatsen of manieren om dakisolatie aan te tonen:

een foto van isolatie zichtbaar bij onafgewerkte delen (achter schotten, bij doorvoeringen of op een vliering)
een foto van isolatie bij de gevelaansluitingen
de dikte van de constructie, gemeten bij dakramen (let op opstaande randen!)
de dikte van de isolatie tegen het dakbeschot, gemeten bij de gordingen (zie Afb.4.6), het nog zichtbare deel van de gording opmeten en elders de gehele gordingdikte
Op de foto moet duidelijk zichtbaar zijn dat isolatie aanwezig is. In facturen, documenten en rapporten moet duidelijk en herkenbaar aangegeven staan dat het dak na-geïsoleerd is. Ook moet het aannemelijk zijn dat het is aangebracht bij het betreffende adres.

Opmerking:

Als in een woning niet het dak maar de zoldervloer is geïsoleerd en er is geen open verbinding tussen de zolder en de rest van de woning, dan mag dit beschouwd worden als dakisolatie. Een open verbinding is een opening die niet met aanwezige harde elementen kan worden afgesloten. Een opening is niet afgesloten als in de opening alleen een gordijn is aangebracht. Een deur of luik dat in gesloten toestand meer dan 10% van de totale oppervlakte van de opening open laat, wordt ook als open verbinding beschouwd.
Een rieten dak (zonder isolatie) met een dikte gelijk of groter dan 200 mm mag bij oudere woningen (tot 1975) als na-isolatie worden beschouwd. De dikte van het rieten dak is te bepalen door aan de onderzijde van het dak haaks te meten op het riet. Als er een foto als bewijs materiaal wordt ingediend, moet er een duimstok, liniaal of ander meetinstrument op de foto te zien zijn, waarop duidelijk is af te lezen dat de dikte minimaal 200 mm is. Voor woningen vanaf 1975 geldt dit niet. Bij deze woningen moet er isolatiemateriaal aanwezig zijn om van na-isolatie te kunnen spreken.
Er is sprake van ‘uitzonderlijk goede na-isolatie’ bij een woning als:

de gevels en/of daken en/of vloeren een Rc-waarde hebben gelijk aan of groter 3,0 m2K/W of
leefruimte en/of slaapruimte is (zijn) voorzien van drievoudig HR-glas
‘Uitzonderlijk’ goede na-isolatie van gevels, vloeren en daken moet altijd via facturen, documenten en/of rapporten worden aangetoond. Als in het document de Rc-waarde niet wordt vermeld, volstaat ook een vermelding van de dikte en het type isolatiemateriaal. Als er geen factuur, document of rapport beschikbaar is, mag ook worden volstaan met een foto waarop duidelijk de dikte van en het type isolatiemateriaal is te zien. Of een foto waarop de dikte van het isolatiemateriaal te zien is in combinatie met een factuur waarop het type isolatiemateriaal staat aangegeven. Als alleen de dikte van de isolatie bekend is en niet het type isolatiemateriaal, dan is meer dan 12 cm isolatiemateriaal vereist.

In de tabel hieronder staan gegevens over de minimale dikte voor de Rc-waarden ≥ 3,0 m2K/W bij toepassing van de verschillende isolatiematerialen.

Isolatiemateriaal Benodigde dikte isolatiemateriaal voor Rc ≥ 3,0 m2K/W
Glaswol/Steenwol/EPS-plaat/PIR- en PUR gespoten > 12 cm
PIR- en PUR-platen > 8 cm
Tabel: Minimale dikte isolatiemateriaal voor Rc ≥ 3,0 m2K/W

U als woningeigenaar kan er in de webapplicatie voor kiezen om alle woningkenmerken in één keer te bewijzen met de verkoopbrochure. Alleen in dat geval dient de verkoopbrochure een overzichtspagina met alle energetische kenmerken te bevatten, zie bijlage op www.rateringgebouwenbeheer.nl voor het format. Een makelaar kan als service aan zijn klanten zo’n overzichtspagina toevoegen aan zijn verkoopbrochure. Dit maakt het verzamelen en uploaden van bewijs voor de woningeigenaar eenvoudiger. Als een verkoopbrochure geen overzichtspagina bevat dan kan de verkoopbrochure geüpload worden voor elk te bewijzen woningkenmerk apart. Als de verkoopbrochure het woningkenmerk niet duidelijk genoeg beschrijft of aanleiding geeft tot twijfel dan dient de erkend deskundige het bewijs af te keuren en om aanvullend bewijs te vragen.

Samengevat:

1. Alle woningkenmerken in één keer bewijzen -> eisen aan brochure:
• Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van betreffende woning
• Brochure bevat overzichtspagina met alle te bewijzen kenmerken (conform format)
een voorbeeld treft u ook aan op www.rateringgebouwenbeheer.nl

2. Eén of meerdere woningkenmerken los bewijzen -> eisen aan brochure:
• Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van betreffende woning
• Duidelijke foto of beschrijving van het kenmerk

Ø Geen handtekeningeis
Ø Geen eis aan de geldigheidsdatum
Ø Ratering gebouwenbeheer is verantwoordelijk om te controleren of een bewijsstuk het betreffende woningkenmerk voldoende aannemelijk aantoont. Bij twijfel zoals hier vraag ik dus om aanvullend bewijs.
Ø Enkel een overzichtspagina (zonder verkoopbrochure) volstaat niet
Wilt u weten of u uitzonderlijk goede materialen toegepast heeft kijk dan op bureau CRG.

Uitzonderlijk goede isolatie materialen

Heeft u verder vragen ?

Neem dan contact op met mij.