Is uw gevel na de bouw geïsoleerd ?


Hoe herken ik gevelisolatie (1946 t/m 1974) 

Het RVO maakt onderscheid in verschillende perioden mogelijkheden.
 • na de bouw geïsoleerd woningen t/m 1945,  kenmerk is dan dat uw huis is gebouwd zonder gevelisolatie. De vraag is of er na de bouw door vorige bewoners of door u isolatie is aangebracht.
 • na de bouw geïsoleerd woningen van 1946 t/m 1974, kenmerk is dan uw huis is gebouwd met een spouwmuur, maar zonder isolatiemateriaal in deze spouw. De spouw is de ruimte tussen de binnenmuur en de buitenmuur.
 • extra geïsoleerd woningen van 1975 t/m 1991, Uw huis is gebouwd met isolatiemateriaal in de spouw. De spouw is de ruimte tussen de binnenmuur en de buitenmuur. Uw huis heeft dus al enige gevelisolatie.
 • 1991 t/m heden, de waarden lopen gelijk op met de eis zoals die wettelijk was/is vastgelegd in het bouwbesluit.

vóór 1992

De invoermogelijkheden voor isolatie bij woningen van vóór 1992 zijn:
•geen na-isolatie
•wel na-isolatie
•’uitzonderlijk’ goede na-isolatie

1992 t/m 2013

De invoermogelijkheid voor isolatie zijn bij woningen van na 1992 t/m 2013:
•’uitzonderlijk’ goede na-isolatie

2014

Woningen vanaf 2014 hebben dezelfde isolatiewaarde als woningen met uitzonderlijk goede na-isolatie en krijgen geen vragen met betrekking tot de isolatie

Opzoeken in documenten

Dit is de makkelijkste manier om erachter te komen of uw gevel extra isolatie heeft, door het opzoeken van
informatie  in:
– Documenten over uw huis zoals een aan- of verkoopbrochure.
– Het bouwkundig rapport of taxatierapport dat u bij aankoop van uw huis heeft laten opstellen.
– De factuur van een verbouwing waarin duidelijk staat dat extra gevelisolatie is aangebracht.

Heeft u geen documenten, dan moet u uw gevel bekijken. Hieronder krijgt u hulp.

Spouwmuurisolatie
– Isolatiemateriaal wordt via geboorde gaten in de voegen tussen stenen in de spouw geblazen.
U heeft spouwmuurisolatie als u in de voegen de opgevulde boorgaten ziet. De gaten liggen
een meter uit elkaar, het is dus even zoeken.

 

 

– Let op: als uw huis van voor 1920 is, is uw huis hoogstwaarschijnlijk ook zonder spouw gebouwd. De
spouw is de ruimte tussen binnenmuur en buitenmuur.

Extra isolatie door spouwmuurisolatie is dus niet mogelijk bij woningen van voor 1945. Misschien is er wel extra isolatie aan de buitenzijde of                 binnenzijde (voorzetwand) aangebracht.

Isolatie aan de buitenzijde
– Is de buitenmuur van uw huis gebouwd met bakstenen, en zijn die nog steeds te zien? Dan
heeft u géén extra isolatie aan de buitenzijde.
Is de buitenmuur af uw huis afgewerkt met pleisterwerk of steenstrips? Dan heeft u mogelijk
extra isolatie. Dit kunt u bij het raamkozijn zien, als daar de muur dikker is (vuistregel: muur is
dikker dan 30 cm t/m 1945, overig 36 cm).

Isolatie aan de binnenzijde
– Het isoleren van de binnenmuur gebeurt met een voorzetwand. De muur wordt dikker. U kunt
dat zien bij een raamkozijn (vuistregel: muur is dikker dan 30 cm).
Let op: is uw gevel gedeeltelijk geïsoleerd? Ga dan uit van het grootste oppervlakte als antwoord. Is
bijvoorbeeld meer dan de helft van uw gevel geïsoleerd? Vul dan in dat uw gevel geïsoleerd is.
Is de gevel voor minder dan de helft geïsoleerd? Vul dan in dat uw gevel niet geïsoleerd is.

 

Is uw gevel uitzonderlijk goed geïsoleerd?

Opzoeken in documenten
Heeft u geen documenten, dan moet u op ontdekking in uw huis. Hieronder krijgt u hulp. Het kan zijn dat u zelf of een van de vorige bewoners van uw woning de gevel uitzonderlijk goed heeft

geïsoleerd. Uitzonderlijk goed betekent: 10 cm of meer, met een Rc-waarde van 3,0 of hoger.

Opzoeken in documenten
De makkelijkste en enige manier om erachter te komen of uw gevel uitzonderlijk goede isolatie heft, is het opzoeken van informatie hierover in:

 • Documenten over uw huis zoals een aan- of verkoopbrochure.
 • Het bouwkundig rapport of taxatierapport dat u bij aankoop van uw huis heeft laten opstellen.
 • De factuur van een verbouwing waarin duidelijk staat welke Rc-waarde de gevelisolatie heeft en/of de dikte van de gevelisolatie aangegeven staat.

Let op: is uw gevel gedeeltelijk uitzonderlijk goed geïsoleerd? Ga dan uit van het grootste oppervlakte als antwoord. Is bijvoorbeeld meer dan de helft van uw gevel uitzonderlijk goed geïsoleerd? Vul dan in

dat uw gevel uitzonderlijk goed geïsoleerd is. Is de gevel voor minder dan de helft uitzonderlijk goed geïsoleerd? Vul dan in dat uw gevel niet uitzonderlijk goed geïsoleerd is.

Bewijslast
Het gaat dus om de na-isolatie en niet om de isolatie die al bij de bouw standaard is aangebracht.
Hierbij is het uitgangspunt dat tot en met 1974 geen gevelisolatie aangebracht is tijdens de bouw, vanaf 1975 wel.
Gevel
Er is sprake van na-isolatie als het grootste gedeelte van de totale gevels van de woning zijn na-geïsoleerd.
Gevels kunnen op drie plaatsen na-geïsoleerd zijn: aan de binnenkant, aan de buitenkant en/of in de spouw.
De aanwezigheid van na-isolatie is als volgt te achterhalen:

 • Na-isolatie in de spouw is te herkennen aan boorgaten in de gevel, met name op de kruisingen van lint- en stootvoegen. Soms ook aan uitgehakte stenen in een regelmatig patroon. Wanneer het voegwerk integraal is vervangen, is niet meer te zien of er na-geïsoleerd is. In dat geval dient ander bewijsmateriaal aangeleverd te worden (facturen, rapporten, et cetera). Bij na-isolatie van alleen de spouw kan er geen sprake zijn van ‘uitzonderlijk’ goede na-isolatie.
 • Na-isolatie aan de buitenzijde is te herkennen aan een verdikking van de gevel dichtbij de kozijnen. De na-isolatie is dan vaak afgewerkt met een pleisterlaag of steenstrips. Bij twijfel moet ander bewijsmateri- aal aangeleverd worden (facturen, rapporten, et cetera).
 • Na-isolatie aan de binnenzijde is te herkennen aan een verdikking van de gevel dichtbij de kozijnen (aan de binnenkant). De na-isolatie kan aangetoond worden door de dikte van de constructie op te meten nabij kozijnen en/of deuropeningen en door te herleiden wat de muurdikte was zonder na-isolatie. Van de gemeten totale dikte moet dan weer de dikte van binnen- en buitenblad en de spouw afgetrokken worden. Bij twijfel moet aanvullend ander bewijsmateriaal aangeleverd worden (facturen, rapporten, et cetera).

Bij facturen, in documenten en in rapporten moet duidelijk en herkenbaar aangegeven staan dat de gevel na-geïsoleerd is. Ook moet het aannemelijk zijn dat het is aangebracht bij het betreffende adres.Er is sprake van ‘uitzonderlijk goede na-isolatie’ bij een woning als:

 • de gevels en/of daken en/of vloeren een Rc-waarde hebben gelijk aan of groter 3,0 m2K/W of
 • de gevels en/of daken en/of vloeren een isolatiedikte hebben groter dan de dikten gegeven in onderstaande tabel of
 • leefruimte en/of slaapruimte is (zijn) voorzien van drievoudig HR-glas

Voor de verschillende isolatiematerialen is de richtwaarde van de minimale dikte voor de Rc-waarden ≥ 3,0 m2K/W als volgt:

 • Glaswol, steenwol, EPS plaat, PIR- en PUR gespoten: > 12 cm
 • PIR- en PUR platen: > 8 cm

‘Uitzonderlijk’ goede na-isolatie van gevels, vloeren en daken moet altijd via facturen, documenten en/of rapporten worden aangetoond. Voor het aantonen van drievoudig HR-glas of gebalanceerde ventilatie volstaan foto’s.
Vragen?
Neem dan contact op met mij.