Wat voor type glas heeft uw huis ?

Als u extra goed glas heeft met een zogenaamde kwaliteitsverklaring kijk dan op database van de BCRG op kwaliteits en of gelijkwaardigheidsverklaringen en codering klik  hier.

Voor eerdere jaren kunt u ook altijd de pdf met types glas bekijken en op fabrikant en codering klik hier

U dient de totale oppervlakte voor de leefruimte en slaapruimte te meten. Als meer dan 50% bestaat uit de glassoort dan geeft u die op.


Hoe herken ik het type glas 

De invoermogelijkheden voor beglazing zijn:
 • enkel glas
 • dubbel glas, U > 2,3 W/m2K dubbel glas
 • HR-glas, U ≤ 2.3 W/m2K HR-glas (twee glasvlakken)
 • drievoudig HR-glas, U ≤ 0,7 W/m2K drievoudig HR-glas (drie glasvlakken)
Welke ruimtes moet u aangeven ?
Daarbij moet u aangeven of het glas in een ruimte zit daarbij kunt u kiezen uit
 • leefgedeelte, dit betreft Leefruimten Woonkamer, eetkeuken, eethoek
 • slaapgedeelte, dit betreft kamers die alleen of vooral als slaapkamer worden gebruikt
 • anders (niet van belang voor het label), dit betreft WC, badkamer, hal, bijkeuken, berging, garage, schuur, studie- of
  werkkamer

Opzoeken in documenten
De makkelijkste manier om erachter te komen welk type glas uw woning heeft, is het opzoeken van
informatie hierover in:
Documenten over uw huis zoals een aan- of verkoopbrochure.
Het bouwkundig rapport of taxatierapport dat u bij aankoop van uw huis heeft laten opstellen.
De factuur van een verbouwing waarin duidelijk staat welk glas is aangebracht.
Heeft u geen documenten, dan moet u het glas in uw woning bekijken. Hieronder krijgt u hulp.

Heeft u geen documenten, dan moet u op ontdekking in uw huis. Hieronder krijgt u hulp.

Coderingen

Er is niemand in Nederland die de tijd en de kosten wil maken om een databank te beheren waar alle glassoorten etc. vastgelegd zijn, zodat bekend is waar welk glas uitgeleverd is.  Het advies is dus vul de code in op google dan komt u wellicht uit bij de firma die het glas geleverd heeft.

Maar wat zegt dat ? U weet dan welke producent en of leverancier uw glas geleverd heeft, vaak volgt er dan technische informatie over de opbouw van de beglazing of het soort glas.

Incidenteel kunt u contact opnemen met www.kenniscentrumglas.nl zei kunnen als u er niet uit komt met u mee kijken. Dat kan wel op individuele basis. Contactgegevens, Zuidelijk Halfrond 1, 2801 DD Gouda telefoon 0182 567 880.

Het herkennen van enkel glas
Enkel glas bestaat uit één glasplaat.

Het herkennen van dubbel glas
Dubbel glas is te herkennen aan een aluminium strip tussen twee glasplaten.

Het herkennen van HR glas
Dubbel glas en HR glas lijken op elkaar. Beide soorten glas hebben een aluminium strip tussen twee
glasplaten. HR glas heeft een extra isolerende folie, maar deze is onzichtbaar.

Hoe ontdekt u nu of u dubbel glas heeft of HR glas?

– Kijk op de aluminium strip tussen de glasplaten. Ziet u de letters HR: het is HR glas.
– Staan er geen letters, of wel letters maar geen HR: dan is het meestal dubbel glas. U kunt dan
antwoorden dat u dubbel glas heeft of op een andere manier nagaan of het wel om HR glas
gaat. Bijvoorbeeld door de codes die in de aluminium strip staan te checken of een test met
een aansteker of lucifer te doen. Zie hieronder voor uitleg over beide methodes.

Tips om te herkennen


Tip 1 – Check de codes in de aluminium strip
Via de codes die u in de aluminium strip kunt zien, kunt u achterhalen of het om gewoon dubbel glas
of om HR glas gaat. Vul deze codes in op een zoekmachine op internet en u vindt op de site van de
fabrikant meer informatie over het soort glas.

Tip 2 – Doe een check met een aansteker / lucifer
U kunt ook een check met een aansteker of lucifer doen. Houd een brandende aansteker of lucifer
voor het glas en kijk schuin op het glas. Bij dubbel glas en HR glas ziet u vier vlammetjes in het glas
gespiegeld:
 Alle vier de vlammetjes dezelfde kleur: het is dubbel glas
 Het tweede of derde vlammetje heeft een iets andere kleur: het is HR glas (zie op de foto).

U kunt ook proberen om met de zaklamp op uw telefoon te checken of u dubbel glas of HR glas heeft.
Dit is helaas niet in alle gevallen goed te zien. Gebruik in ieder geval geen gewone zaklamp met led,
deze heeft te weinig lichtbereik om de kleuren goed weer te kunnen geven.

Heeft u in ruimten verschillende soorten glas?
Neem bij de vraag over leefruimten en bij de vraag over slaapruimten het meest voorkomende type
glas als antwoord. Het meest voorkomend wil zeggen: het type glas waar de meeste vierkante meters
glas van zijn.

Het herkennen van drievoudig (triple) glas ?

Drievoudig (triple) HR glas heeft een warmtereflecterende metaalcoating en een extra gasvulling tussen deze glasplaten. Drievoudig (triple) HR glas heeft twee aluminium strips tussen drie glasplaten. U kunt drievoudig (triple) HR glas herkennen aan de letters HR+++, die in de aluminium strips staan afgebeeld. Staan er geen letters, maar wel codes? Check via deze codes die u in de aluminium strip kunt zien of het om triple HR glas gaat. Vul de codes in op een zoekmachine op internet en u vindt op de site van de fabrikant meer informatie over het soort glas.

Hoe meet je het glas ?

Je meet de buitenwerkse maten. dta is dus inclusief het kozijn en de raamdorpels e.d.

Bewijsstukken anders dan documenten

Hierbij is het uitgangspunt dat enkel glas altijd eenvoudig is aan te tonen met foto’s.

Foto’s

Als bewijsstukken foto’s worden aangereikt, moet hierop minimaal te zien te zijn dat het enkel glas of dubbel glas betreft. In het geval van HR-glas moet op de foto de vermelding te zien zijn dat het HR-glas en bij drievoudig HR-glas de vermelding dat het HR+++ is. Dit is op de afstandshouder in het glas te zien.Soms staat er in afstandshouder een code en fabrikant. Op basis van deze code kan dan op internet bij de fabrikant/leveranciers of andere bron worden nagegaan wat voor soort glas het betreft. Als op bovenstaande wijze niet na te gaan is wat voor soort glas het betreft, gewoon dubbel glas of HR-glas, kan er wordennagegaan of er een coating in het glas aanwezig is.

 • Het aantal glaslagen is visueel (op foto) te herkennen en het best waarneembaar door er bij het maken van de foto een vlammetje (aansteker) voor te houden. Twee reflecties betekent één glaslaag, vier reflecties betekent twee glaslagen en zes reflecties betekent drie glaslagen.
 • De coating kan herkend worden door een brandende zaklamp of (aansteker)vlammetje voor de ruit te houden. In geval van dubbelglas zijn er vier reflecties waar te nemen. Hierbij moet er schuin op het raam worden gekeken. Indien mogelijk wordt dit aan de binnen- en buitenzijde gedaan, omdat de coating niet altijd goed zichtbaar is. HR-coating wordt in de spouw aangebracht. Als het aanstekervlammetje of de brandende zaklamp voor de ruit wordt gehouden, heeft de tweede of de derde reflectie een andere kleur dan de overige reflecties. Dit is de spouwzijde van de binnenruit of van de buitenruit.

Het aantal reflecties en de afwijkende kleur van de tweede of derde reflectie moet duidelijk waarneembaar zijn op de foto. Is dit niet zichtbaar, dan is het dubbel glas. Als de woningeigenaar deze methode gebruikt als bewijs voor HR-glas, moet deze een foto meesturen waarop een deel van het kozijn zichtbaar is. Bij voorkeur een foto waarop het kozijn en de reflecties samen zijn te zien.

Drievoudig HR-glas bestaat uit drie lagen glas, met twee HR-coatings, meestal op positie 2 en 5. Positie 5 is de spouwzijde van de binnenruit. Positie 2 is de spouwzijde van de buitenruit. In de afstandshouder staat vaak de codering HR+++ vermeld.
Facturen, documenten en rapporten
In facturen, documenten en rapporten moet duidelijk aangegeven staan dat het HR-glas betreft. Ook moet het aannemelijk zijn dat het is aangebracht bij het betreffende adres.

Hieronder volgt de tekst die ik altijd vermeld bij het afkeuren van het Energielabel

Dak
Er is sprake van na-isolatie als het grootste gedeelte van het dak van de woning is na-geïsoleerd. De erkend deskundige kan dit bij foto’s niet op afstand controleren, hij moet alleen nagaan of de geleverde bewijslast voor de na-isolatie correct is.
Daken kunnen op drie manieren na-geïsoleerd zijn: onder de dakconstructie (al dan niet met luchtspouw), op de dakconstructie of (bij platte daken) bovenop de dakbedekking. In veel gevallen is de na-isolatie niet meer zichtbaar en is aanvullend of ander bewijsmateriaal nodig, bijvoorbeeld een factuur of rapport.

Mogelijke plaatsen of manieren om dakisolatie aan te tonen:

een foto van isolatie zichtbaar bij onafgewerkte delen (achter schotten, bij doorvoeringen of op een vliering)
een foto van isolatie bij de gevelaansluitingen
de dikte van de constructie, gemeten bij dakramen (let op opstaande randen!)
de dikte van de isolatie tegen het dakbeschot, gemeten bij de gordingen (zie Afb.4.6), het nog zichtbare deel van de gording opmeten en elders de gehele gordingdikte
Op de foto moet duidelijk zichtbaar zijn dat isolatie aanwezig is. In facturen, documenten en rapporten moet duidelijk en herkenbaar aangegeven staan dat het dak na-geïsoleerd is. Ook moet het aannemelijk zijn dat het is aangebracht bij het betreffende adres.

Opmerking:

Als in een woning niet het dak maar de zoldervloer is geïsoleerd en er is geen open verbinding tussen de zolder en de rest van de woning, dan mag dit beschouwd worden als dakisolatie. Een open verbinding is een opening die niet met aanwezige harde elementen kan worden afgesloten. Een opening is niet afgesloten als in de opening alleen een gordijn is aangebracht. Een deur of luik dat in gesloten toestand meer dan 10% van de totale oppervlakte van de opening open laat, wordt ook als open verbinding beschouwd.
Een rieten dak (zonder isolatie) met een dikte gelijk of groter dan 200 mm mag bij oudere woningen (tot 1975) als na-isolatie worden beschouwd. De dikte van het rieten dak is te bepalen door aan de onderzijde van het dak haaks te meten op het riet. Als er een foto als bewijs materiaal wordt ingediend, moet er een duimstok, liniaal of ander meetinstrument op de foto te zien zijn, waarop duidelijk is af te lezen dat de dikte minimaal 200 mm is. Voor woningen vanaf 1975 geldt dit niet. Bij deze woningen moet er isolatiemateriaal aanwezig zijn om van na-isolatie te kunnen spreken.
Er is sprake van ‘uitzonderlijk goede na-isolatie’ bij een woning als:

de gevels en/of daken en/of vloeren een Rc-waarde hebben gelijk aan of groter 3,0 m2K/W of
leefruimte en/of slaapruimte is (zijn) voorzien van drievoudig HR-glas
‘Uitzonderlijk’ goede na-isolatie van gevels, vloeren en daken moet altijd via facturen, documenten en/of rapporten worden aangetoond. Als in het document de Rc-waarde niet wordt vermeld, volstaat ook een vermelding van de dikte en het type isolatiemateriaal. Als er geen factuur, document of rapport beschikbaar is, mag ook worden volstaan met een foto waarop duidelijk de dikte van en het type isolatiemateriaal is te zien. Of een foto waarop de dikte van het isolatiemateriaal te zien is in combinatie met een factuur waarop het type isolatiemateriaal staat aangegeven. Als alleen de dikte van de isolatie bekend is en niet het type isolatiemateriaal, dan is meer dan 12 cm isolatiemateriaal vereist.

In de tabel hieronder staan gegevens over de minimale dikte voor de Rc-waarden ≥ 3,0 m2K/W bij toepassing van de verschillende isolatiematerialen.

Isolatiemateriaal Benodigde dikte isolatiemateriaal voor Rc ≥ 3,0 m2K/W
Glaswol/Steenwol/EPS-plaat/PIR- en PUR gespoten > 12 cm
PIR- en PUR-platen > 8 cm
Tabel: Minimale dikte isolatiemateriaal voor Rc ≥ 3,0 m2K/W

U als woningeigenaar kan er in de webapplicatie voor kiezen om alle woningkenmerken in één keer te bewijzen met de verkoopbrochure. Alleen in dat geval dient de verkoopbrochure een overzichtspagina met alle energetische kenmerken te bevatten, zie bijlage op www.rateringgebouwenbeheer.nl voor het format. Een makelaar kan als service aan zijn klanten zo’n overzichtspagina toevoegen aan zijn verkoopbrochure. Dit maakt het verzamelen en uploaden van bewijs voor de woningeigenaar eenvoudiger. Als een verkoopbrochure geen overzichtspagina bevat dan kan de verkoopbrochure geüpload worden voor elk te bewijzen woningkenmerk apart. Als de verkoopbrochure het woningkenmerk niet duidelijk genoeg beschrijft of aanleiding geeft tot twijfel dan dient de erkend deskundige het bewijs af te keuren en om aanvullend bewijs te vragen.

Samengevat:

1. Alle woningkenmerken in één keer bewijzen -> eisen aan brochure:
• Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van betreffende woning
• Brochure bevat overzichtspagina met alle te bewijzen kenmerken (conform format)
een voorbeeld treft u ook aan op www.rateringgebouwenbeheer.nl

2. Eén of meerdere woningkenmerken los bewijzen -> eisen aan brochure:
• Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van betreffende woning
• Duidelijke foto of beschrijving van het kenmerk

Ø Geen handtekeningeis
Ø Geen eis aan de geldigheidsdatum
Ø Ratering gebouwenbeheer is verantwoordelijk om te controleren of een bewijsstuk het betreffende woningkenmerk voldoende aannemelijk aantoont. Bij twijfel zoals hier vraag ik dus om aanvullend bewijs.
Ø Enkel een overzichtspagina (zonder verkoopbrochure) volstaat niet

Heeft u vragen ?

neem dan contact op met mij. info@rateringebouwenbeheer.nl