Hoe verwarmt u uw huis ?


Hoe herken ik mijn verwarmingssysteem ?

Opzoeken in documenten
Een eenvoudige manier om erachter te komen hoe uw woning wordt verwarmd, is daarover informatie op te zoeken in:

     • Documenten over uw huis, zoals een aan- of verkoopbrochure, aangevuld met het verplichte Format overzichtspagina met de woningkenmerken.
     • Het bouwkundig rapport of taxatierapport dat u bij aankoop van uw huis heeft laten opstellen, aangevuld met het verplichte Format overzichtspagina met de woningkenmerken.
     • De factuur waarin duidelijk staat welke verwarmingsinstallatie bij u in de woning is geplaatst.
     • Wilt u weten of u een uitzonderlijk goede ketels heeft met extra pompregeling zijn  kijk dan op bureau CRG bij het onderdeel ruimte verwarming.

 

Heeft u geen documenten, dan moet u op ontdekking in uw huis. Hieronder krijgt u hulp.

Herkennen van uw verwarmingsinstallatie Weet u niet op welke manier uw huis wordt verwarmd? Er zijn diverse mogelijkheden. Ga op ontdekking in uw woning en kijk welke installatie aanwezig is. CV-ketel (installatiejaar voor of na 1998) Een mogelijke verwarming is een CV-ketel. We onderscheiden op basis van energiezuinigheid twee groepen CV-ketels: CV-ketels van voor 1998 en CV-ketels geïnstalleerd in of na 1998. Ketels van voor 1998 worden vooral als energie onzuinige verwarmingsketels (CR of VR) beschouwd. Ketels van na 1998 worden als energiezuinig (HR-ketels) beschouwd.

 

Hoe kunt u herkennen in welk jaar uw ketel is geïnstalleerd? Het installatiejaar vindt u vaak op een typeplaatje dat op of onder de ketel is bevestigd.

 

 

 

 

 

 

Gaskachel

Een gaskachel staat los in een of meerdere vertrekken in de woning en verwarmt deze kamer(s) afzonderlijk.

Warmtepomp

Warmtepompen maken gebruik van warmte uit de lucht of bodem(water).

Stadsverwarming Als u zelf geen toestel in huis heeft, dan maakt u gebruik van een collectieve verwarming zoals stadsof blokverwarming. Bij stadsverwarming is een (grote) wijk aangesloten op restwarmte van een elektriciteitscentrale of andere vormen. Bij blokverwarming is er sprake van een gemeenschappelijke

CV-ketel. Overige mogelijkheden Andere mogelijkheden voor verwarmingsinstallaties zijn een moederhaard, HRe-ketel of een biomassa CV-ketel. Of, in geval van appartementen, een gemeenschappelijke warmtekrachtkoppeling (WKK) of gemeenschappelijke biomassa CV-ketel. Deze opties kunt u  niet  in de tool aangeven:

Gaskeur

Gaskeur

Het Gaskeur is een keurmerk van Stichting Energie Prestatie Keur. De Stichting Energie Prestatie Keur is een onafhankelijke organisatie, die het gebruik van energiezuinige, schone en doelmatige verwarmingstoestellen, warmwatertoestellen en andere duurzame-energierelevante installatieproducten, zoals zonne-energie en warmteterugwinapparatuur, stimuleert.

Er bestaan diverse Gaskeur-labels. Doorgaans zal een toestel zijn voorzien van één of meerdere labels.

 • Ketels met een HR-label (Hoog Rendement) zijn gegarandeerd zuiniger met energie. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Er zijn drie klassen: HR 100, HR 104 en HR 107. Toestellen die zijn voorzien van dit label produceren op efficiënte wijze warm water. Het is een aanvulling op het bestaande Gaskeur/CW-label, echter de eis aan het rendement ligt een forse stap hoger en ook de eisen aan de wachttijd in zowel de zomer- als de wintersituatie zijn strenger.

Bewijsstukken:

Indien als bewijsstukken foto’s worden aangereikt, moet hierop duidelijk te zien zijn om wat voor toestel het gaat. Als het een individuele of collectieve CV-ketel betreft, moet achterhaald kunnen worden wat het installatiejaar is. De achtergrond hierbij is dat er vanuit gegaan wordt dat in de periode voor 1998 vooral VR-ketels geplaatst werden en vanaf 1998 vooral HR-ketels. Als het installatiejaar niet bekend is, kan de erkend deskundige dus uitsluitsel over het toegepaste toestel krijgen via een foto van het type ketel of keurmerksticker. Ook kan op basis van het merk en type bijvoorbeeld via internet bij de fabrikant worden nagegaan om wat voor type ketel het gaat. In dat geval is een foto van merk en type voldoende. Op CV-ketels zitten ook vaak onderhoudsstickers. Deze zeggen niets over het type ketel en het installatiejaar van de ketel.

In facturen, documenten en rapporten moet duidelijk aangegeven staan welk type toestel geplaatst is en op welke datum. Er moet zonder twijfel uit opgemaakt kunnen worden wat voor opwekkingstoestel het betreft. Dat betekent dat in het geval van een CV-ketel vaak ook de typeaanduiding nodig is. Maak een foto waarop de dubbele rookgasafvoer en condensafvoer duidelijk zichtbaar is.

Bij stadsverwarming geldt een foto van een energierekening (levering warmte) als bewijs. Ook moet het aannemelijk zijn dat het is aangebracht bij het betreffende adres.

Onderstaand is een overzicht gegeven van toestellen die niet in de keuzelijst voorkomen. Hierbij staat aangegeven hoe het toestel aangemerkt moet worden.

Individuele micro-WKK (HRe-ketel) → invoeren als ‘Individuele CV-ketel, installatiejaar in of na 1998’
Collectieve WKK → invoeren als ‘Gemeenschappelijke CV-ketel, installatiejaar in of na 1998’
Individuele biomassa CV-ketel (houtpellet, bio-ethanol, houtvergassers, moederhaard etc.) → invoeren als ‘Individuele CV-ketel, installatiejaar vóór 1998’
Collectieve biomassa CV-ketel (houtpellet, bio-ethanol, houtvergassers, etc.) → invoeren als ‘Gemeenschappelijke CV-ketel, installatiejaar vóór 1998’

Hier staat de tekst met betrekking tot afkeur ven de cv ketel. 

Uit deze gegevens kan ik niet onomstotelijk opmaken dat de CV-ketel, geïnstalleerd is in of na 1998. Op CV-ketels zitten ook vaak onderhoudsstickers. Deze zeggen niets over het type ketel en het installatiejaar van de ketel. U kan in de lijst op https://rateringgebouwenbeheer.nl/warmwatervoorzieningen bekijken. Kijk anders op http://www.bcrg.nl/zoeken of uw ketel bij de HR ketels staat per fabrikant. Voor 1998 zijn het zogenaamde vr ketels.

Kunt u foto’s maken van de ketel, een overzicht foto met duidelijk de dubbele rookgasafvoer en condensafvoer is Oke of de HR stikker.

U als woningeigenaar kan er in de webapplicatie voor kiezen om alle woningkenmerken in één keer te bewijzen met de verkoopbrochure. Alleen in dat geval dient de verkoopbrochure een overzichtspagina met alle energetische kenmerken te bevatten, zie bijlage op www.rateringgebouwenbeheer.nl voor het format. Een makelaar kan als service aan zijn klanten zo’n overzichtspagina toevoegen aan zijn verkoopbrochure. Dit maakt het verzamelen en uploaden van bewijs voor de woningeigenaar eenvoudiger. Als een verkoopbrochure geen overzichtspagina bevat dan kan de verkoopbrochure geüpload worden voor elk te bewijzen woningkenmerk apart. Als de verkoopbrochure het woningkenmerk niet duidelijk genoeg beschrijft of aanleiding geeft tot twijfel dan dient de erkend deskundige het bewijs af te keuren en om aanvullend bewijs te vragen.

Het document dient met de brochure toegevoegd worden op energielabelvoorwoningen.nl door in te loggen met uw Digi-D, als u vragen heeft over het toevoegen van de bijlgae bel dan 0800-0808 tijdens kantooruren.

Samengevat:

 

 1. Alle woningkenmerken in één keer bewijzen -> eisen aan brochure:
 • Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van betreffende woning
 • Brochure bevat overzichtspagina met alle te bewijzen kenmerken (conform format)

een voorbeeld treft u ook aan op www.rateringgebouwenbeheer.nl

 

 1. Eén of meerdere woningkenmerken los bewijzen -> eisen aan brochure:
 • Vermelding van makelaar die brochure heeft opgesteld en adres of bouwlocatie van betreffende woning
 • Duidelijke foto of beschrijving van het kenmerk

             Geen handtekeningeis

             Geen eis aan de geldigheidsdatum

             Ratering gebouwenbeheer is verantwoordelijk om te controleren of een bewijsstuk het betreffende woningkenmerk voldoende aannemelijk aantoont. Bij twijfel zoals hier vraag ik dus om aanvullend bewijs.

             Enkel een overzichtspagina (zonder verkoopbrochure) volstaat nie

Vragen? Neem dan contact op met mij.